Sesyn er en "portal til øyeinformasjon", beregnet på øyeleger og annet relevant helsepersonell. Sidene inneholder blant annet en elektronisk utgave av «metodebok for øyesykdommer». Den bygger på medisinsk praksis ved Oslo universitetssykehus.

For å få tilgang sendes mail til epost-adressen nedenunder.